Dây Rút Inox 4.6 x 150

Dây Rút Inox 4.6 x 150. Kích Thước : W rộng 4.6 mm x L dài 150 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái / bịch. Dây Rút Inox- Dây rút inox 304 - Dây...

Xem chi tiết

Dây Rút Inox 7.9 x 500

Dây Rút Inox 7.9 x 500. Kích Thước : W rộng 7.9 mm x L dài 500 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái / bịch. Dây Rút Inox- Dây rút inox 304 - Dây...

Xem chi tiết

Dây Rút Inox 7.9 x 400

Dây Rút Inox 7.9 x 400. Kích Thước : W rộng 7.9 mm x L dài 400 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái / bịch. Dây Rút Inox- Dây rút inox 304 - Dây...

Xem chi tiết

Dây Rút Inox 7.9 x 300

Dây Rút Inox 7.9 x 300. Kích Thước : W rộng 7.9 mm x L dài 300 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái / bịch. Dây Rút Inox- Dây rút inox 304 - Dây...

Xem chi tiết

Dây Rút Inox 4.6 x 400

Dây Rút Inox 4.6 x 400. Kích Thước : W rộng 4.6 mm x L dài 400 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái / bịch. Dây Rút Inox- Dây rút inox 304 - Dây...

Xem chi tiết

Dây Rút Inox 4.6 x 200

Dây Rút Inox 4.6 x 200. Kích Thước : W rộng 4.6 mm x L dài 200 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái / bịch. Dây Rút Inox- Dây rút inox 304 - Dây...

Xem chi tiết

Dây Rút Inox 4.6 x 300

Dây Rút Inox 4.6 x 300. Kích Thước : W rộng 4.6 mm x L dài 300 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái / bịch. Dây Rút Inox- Dây rút inox 304 - Dây...

Xem chi tiết

Dây xoắn phi 6

Dây xoắn dùng cho tủ điện, bọc cáp điện, kích cỡ dây xoắn nhựa từ Ф 6 đến Ф 30, đóng gói theo bịch. Chuyên cung cấp dây bọc cáp điện theo đơn hàng sỉ và lẻ

Xem chi tiết

Dây Rút Inox 4.6x100.

Chi Tiết Sản Phẩm Dây Rút Inox 4.6 x 100 : C   Dây Rút Inox 4.6 x 100. Kích Thước : W rộng 4.6 mm x L dài 100 mm . Chất Liệu : Inox 304 . Xuất Sứ : HUADA. Qui Cách đóng gói : 100 cái /...

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 150

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 150mm², đường kính lỗ bắt ốc 12-14-16 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 120

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 120mm², đường kính lỗ bắt ốc 8-10-12-14 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 95

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 95mm², đường kính lỗ bắt ốc 8-10-12 -14 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 70

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 70mm², đường kính lỗ bắt ốc 8-10-12 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 50

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 50mm², đường kính lỗ bắt ốc 8-10-12 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 35

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 35mm², đường kính lỗ bắt ốc 8-10-12 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 25

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 25mm², đường kính lỗ bắt ốc 8-10-12 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 16

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 16mm², đường kính lỗ bắt ốc 6-8-10 mm

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 10

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 10mm², đường kính lỗ bắt ốc 6-8MM

Xem chi tiết

Đầu cos bít SC 6

Đầu cos bít SC , bắt cho cáp tiết diện 6.0mm², đường kính lỗ bắt ốc 6-8 mm

Xem chi tiết