Chuyên cung cấp giá sĩ các loại Đầu Cosse Tròn Phủ Nhưa RV. cosse vòng phủ nhựa .cosse RV phủ nhựa ......

Tên hàng

d2

B

L

F

H

D

Màu sắc

cosse RV 1.25-3

3.2

5.7

21.2

6.5

10

4.3

Đỏ

cosse RV 1.25-4

4.3

6.4

21.2

6.5

10

4.3

Đỏ

cosse RV 1.25-5

5.3

8.1

21.2

6.5

10

4.3

 Đỏ 

cosse RV 1.25-6

6.4

12.0

27.2

11.0

10

4.3

Đỏ

cosse RV 2-3

3.2

5.7

21.2

6.5

10

4.9

Xanh

cosse RV 2-4

4.3

6.4

21.2

6.5

10

4.9

Xanh

cosse RV 2-5

5.3

8.1

21.2

6.5

10

4.9

Xanh

cosse RV 2-6

6.4

9.5

21.2

6.5

10

4.9

Xanh

cosse RV 3.5-3

3.2

5.7

24.8

7.0

13

6.2

Đen

cosse RV 3.5-4

4.3

8.0

24.8

7.0

13

6.2

Đen

cosse RV 3.5-5

5.3

8.0

24.8

7.0

13

6.2

Đen

cosse RV 3.5-6

6.4

12.0

28.0

12.1

13

6.2

Đen

cosse RV 3.5-8

8.4

12.0

33.7

13.7

13

6.2

Đen

cosse RV 5.5-4

4.3

8.3

25.2

7.5

13

6.7

Vàng

cosse RV 5.5-5

5.3

9.0

25.2

7.5

13

6.7

Vàng

cosse RV 5.5-6

6.4

9.0

25.2

7.5

13

6.7

Vàng

cosse RV 5.5-8

8.4

14.0

30.0

11.5

13

6.7

Vàng