Chuyên cung cấp Máng cáp nhựa, Trunking nhựa dùng đi dây cáp điện, dùng trong tủ điện. Trunking, Máng cáp nhựa có chiều dài 1.7m, kích thước từ 25×25 đến 65×65

Không có sản phẩm