Những Qui Cách Dây Rút Nhựa Thông Dụng.

 

Những Qui Cách Dây Rút Nhựa Thông Dụng.

Dây rút nhựa 3x100 (dây rút nhựa 1Tấc) 

Kích Thước ; dài 100mm x rộng 1.8 mm.

Đường kính sử dụng : 2-22 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Dây rút nhựa 4x150 (dây rút nhựa 1.5Tấc) 

Kích Thước ; dài 150mm x rộng 2.4 mm.

Đường kính sử dụng : 3-35 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Dây rút nhựa 4x200 (dây rút nhựa 2Tấc) 

Kích Thước ; dài 200mm x rộng 2.4 mm.

Đường kính sử dụng : 3-50 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Dây rút nhựa 5x200

Kích Thước ; dài 200mm x rộng 3.6 mm.

Đường kính sử dụng : 3-50 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Dây rút nhựa 5x250

Kích Thước ; dài 250mm x rộng 3.6 mm.

Đường kính sử dụng : 3-65 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Dây rút nhựa 5x300

Kích Thước ; dài 300mm x rộng 3.6 mm.

Đường kính sử dụng : 3-80 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Xuất sứ : HUADA.

Dây rút nhựa 8x300

Kích Thước ; dài 300mm x rộng 5.2 mm.

Đường kính sử dụng : 4-80 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Xuất sứ : HUADA.

Dây rút nhựa 8x400

Kích Thước ; dài 400mm x rộng 5.2 mm.

Đường kính sử dụng : 4-105 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Xuất sứ : HUADA.

Dây rút nhựa 10x500

Kích Thước ; dài 500mm x rộng 7.2 mm.

Đường kính sử dụng : 5-150 mm.

Qui Cách đóng gói : 100 sợi/bịch.

Chất Liệu : Nylon PA66.

Xuất sứ : HUADA.