Ốc Siết cáp nhựa PG - Ốc Siết cáp nhựa M - Ốc siết kim loại.